Back

Back

Friday 17 November

Workshop for skeive aktivister (NO) / Workshop bonjut aktivisttaide (NO)

16:00 - 17:30

Storgata Camping (map)

Workshop for skeive aktivister

 

 

 

Skeive skal oppleve likeverdige møter med offentlige instanser som politiet, NAV, helsevesenet eller skolen. Likevel opplever mange skeive at offentlige tjenester ikke tar høyde for seksualitets- og kjønnsmangfoldet i samfunnet, og kan bidra til at for eksempel transpersoner, skeive eldre, regnbuefamilier eller melaninrike skeive opplever ekstra barrierer.  Hvordan kan aktivister, organisasjoner og andre interessenter gå frem for å bidra til at offentlig sektor sikrer et likeverdig tjenestetilbud til skeive?

 

 

 

På denne workshopen vil Likestillings- og diskrimineringsombudet gi en kort innføring i offentlig sektors plikt etter likestillings- og diskrimineringsloven til å jobbe for likestilling, uavhengig av blant annet seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Denne plikten kan bidra til å utvide verktøykassen for endring, som aktivister og andre interessenter kan bruke for å stille krav til offentlig sektors arbeid for likestilling og mot diskriminering.

 

 

 

Gjennom gruppearbeid og diskusjon fasilitert av ombudet vil vi identifisere mulige barrierer i møte med ulike deler av offentlig sektor og utforske mulige fremgangsmåter for å sette forslag på dagsorden og påvirke for endring. Deltakere kan møte opp som enkeltpersoner eller som representanter for organisasjoner.