Back

Back

Thursday 16 November

Utstillingsåpning: POLAR CROSSDRESSING PÅ VEGGEN (NO) / čájálmasráhpan: POLAR CROSSDRESSING PÅ VEGGEN (NO)

Tromsø Museum (map)

I flere tiår har et foto fra en ekvatorpassering i 1910 hengt i Polarmuseets utstillinger. Fotoet viser en enslig ballerina omgitt av staute menn på dekket til polarskuta Fram. Ballerinaen var imidlertid ikke den eneste som opptrådte i kvinneklær ved ekvatorfeiringer og i høypolare områder. Crossdressing eller drag var faste innslag på britiske polarekspedisjoner gjennom 1800-tallet – og høyst levende i 1910, på den norske sydpolsekspedisjonen ledet av Roald Amundsen. Den dag i dag inngår fortsatt crossdressing i linjeovergangsritualer til sjøs. 

 

Inspirert av polare iscenesettelser av kjønn, har Polarmuseet tidligere arrangert workshop i polar crossdressing. Gjennom sminke, kroppsspråk og pelsanorakker prøvde deltakerne ut nye, selvvalgte kjønnsuttrykk. Slik hjalp crossdressing oss til å tenke om kjønn som noe som skapes – noe vi alle gjør 

 

Deltakernes polare alter ego ble foreviget av fotografene Mari Karlstad og Julia Brekmo. Resultatet vises fram i utstillingen POLAR CROSSDRESSING PÅ VEGGEN på Norges arktiske universitetsmuseum. 

 

Utstillinga åpner torsdag 16. november 2023 kl. 18:00 av Lars Kaupang, festivalleder for Arctic Pride. Deretter vil daglig leder for Polarmuseet, Silje Gaupseth, og direktør ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag, Lena Aarekol, holde korte faglige innlegg. 

 

Det blir sang ved Oda Nigist og hyggelig bevertning.  

 

Dørene åpner kl. 17:30, og arrangementet starter kl. 18:00.

 

Gratis inngang til arrangementet og utstillinga POLAR CROSSDRESSING PÅ VEGGEN.  

 

Velkommen! 

 

 

Govva ekvatorrasttemis 1910:s lea heaŋgán Poláramusea čájálmasas. Govva čájeha ovttaskas ballerina deahkka Fram skiippas gean birra čužžot dievdoolbmot su geahččamin. Crossdressing dahje drag lei dábálaš guoimmuheapmi brihttalaš poláraekspedišuvnnain 1800-jagiin – ja goit juobe 1910:s, dan norgalaš ekspedišuvnnas lullipolii jođihan Roald Amundsenis. Vaikko odne lea crossdressing dábálaš guoimmuheapmi go lea olgun mearas.

Polára sohkabealidahkaluddan lea movttiidahttán Poláramusea lágidit workshop polar crossderssingis. Muohtovuoiddasin, gorutgielain ja beaskkain oasálaččat besset geahččalit ođđa iešválljejuvvon sohkabealledovddaheami. Dainna lágiin crossdressing čalmmustahtte ahte sohkabealli lea juoidá maid mii fuomášit dan sadjái go juoidá mearriduvvon.

Oasálaččaid polára alter ego lea govvidan govvideaddjiin Mari Karlstad ja Julie Brekmo. Bohtos čájehuvvo čájálmasas POLAR CROSSDRESSING PÅ VEGGEN:is Norgga árktalaš universitehtadávvirvuorkkás.

Lea Lars Kaupang, festiválajođiheaddji Árktalaš Girjáivuođafestiválas, gii ráhpa čájálmasa duorastaga skábmamánu 16.beaivvi 2023:s dii.18:00. Dan maŋŋá galgá beaivválaš jođiheaddji Poláramuseas, Silje Gaupseth, ja direktevra Norgga árktalaš universitehtadávvirvuorkkás ja dáiddafáttáid akademiija, Lene Aarekol, sártnit moadde oanehis fágalaš sátnevuoru.

Oda Nigist galgá lávlut ja mis lea muđui hávskes guossoheapmi.

Mii rahpen dii.17.30, ja doalut álge dii.18.00.

Doalut ja sisabeassan čájálmassii leat nuvttá.

Bures boahtin!