Back

Back

Monday 13 November

Transcafé / Transkafea

20:00 - 22:00

Storgata Camping (map)

Velkommen til transcafé på Storgata Camping
i samarbeid med Arctic Pride, Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongurens og Fri Troms og Finnmark
Her blir hele interimstyret til PKI – Troms og Finnmark. Og vi har fått med oss Luca fra PKI Norge
Vi serverer pizza og brus på de som melder seg på, dette gjøres med å sende oss en melding innen 4.11
ellers er det bare å komme, vi gleder oss til å møte dere
Lokalet er tilgjengelig for rullestol
Ps, påmeldingsfrist mandag 4.11 for å få pizza og brus
Welcome to transcafé at Storgata camping!In partnership with Arctic pride, Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens and Fri Troms og Finnmark

Here all of us from the interim board for PKI Troms og Finnmark will be, and Luca from PKI norway
We will serve izza and soda for all sign ups, and sign up will be done by sending us a message within 4th of november
You are welcome regardless, the sign up is just for the food and we look foreward to meeting you
The venue is wheelchair accessible

Buresboahtin transkafeai Storgata Camipingas mii lea ovddasbargu gaskal Árktalaš

 

Girjáivuođafestivála, Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongurens ja FRI Romsa ja Finnmárkkus.

Deike boahtá olles interimstivra PKI:as Romsa ja Finnmárkkus. Luca PKI Norggas boahtá maid.

Mii guossuhit pizza ja bruvssa dasaide geat dieđihit iežas boahtin. Sáddes midjiide dieđu ovdal 4.11.

Muđui mii bovdet buohkaid boahtit.

Latnja lea heivehuvvon juvlastuollogeavaheddjiide.

Ps, dieđihanáigemearri lea 4.11 jus háliidat pizza ja bruvssa.