Back

Back

Wednesday 15 November

Sofasamtale om mangfoldsarbeid på jobb

17:00 - 18:00

Bakrommet på Amtmandens (map)

Arctic Pride og NTL UiT Norges arktiske universitet inviterer til en panelsamtale om mangfold i arbeidslivet.

 

Mange mennesker bruker over en tredjedel av livet sitt på jobb. Å ha en jobb er sentralt for personers levekår gir økonomisk trygghet og er en viktig sosial arena. Hvordan møtes personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet i arbeidslivet? Er jobben et trygt sted, fri for intoleranse, trakassering og diskriminering? I panelet møter dere representanter fra fagbevegelsen og arbeidsgivere.

 

Samtalepanelet består av Linda Cruickshank – HR-Direktør i Coop Nord, Dag Rune Olsen –  rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Reinaldo Montalvao – nestleder i LO Tromsø, Grete Kristoffersen fra Tromsø kommune og Marit Bjerke fra Norsk Tjenestemannslag (NTL). Samtalen blir moderert av leder i Fri Troms og Finnmark, Heidi Hilmarsdotter Hansen

 

 

Árktalaš Girjáivuođafestivála ja NTL UiT Norgga árktalaš universitehta bovde paneladigaštallamii  girjáivuođafokus barggus birra. Bargu lea olbmuide guovddáš sin eallinlágis, dat addá ekonomalaš dorvvolašvuođa ja lea dehálaš sosiála deaivvadanbáiki. Sii geat eai čuovo norpmat sohkabeali ja seksualitehta dáfus, movt sii deaivvadit bargoeallimis? Leago barggus oadjebas biras gierdameahttunvuođa, cielaheami ja vealaheami haga? Panelas deaivvadat ovddasteaddjit fágalihkadusas ja bargoaddit.

 

Sagastallanpanelas lea Linda Cruickshank . HR-Direktevra Coop Nord:as, Dag Rune Olsen – rektor UiT Norgga árktalaš universitehtas,  Reinaldo Montalvao, Nubbijođiheaddji LO Romssas ja Finnmárkkus, Heidi Hilmarsdotter Hansen,