Back

Back

Thursday 16 November

Skeive møteplasser (NO)/ Bonjuolbmuide deaivvadanbáikkit (NO)

17:00 - 18:00

Studentsamfunnet Driv (map)

Regnbuetelefonen inviterer til en panelsamtale om skeive møteplasser.

 

Hvordan er det å starte opp en skeiv møteplass?
Hvilke møteplasser er det behov for?
Hvem er det som dukker opp på disse møteplassene, og hva gjør vi for å nå ut til de som ikke kan delta?
Hvor høy er terskelen for å delta på møteplassene?
Hvordan kan vi sørge for å tilby et fellesskap som omfatter flere forskjellige behov?
Hva kan vi som tilbyr skeive møteplasser gjøre bedre?

I panelet sitter:
Heidi Hilmarsdotter Hansen: 51 år fra Finnsnes. Leder i FRI Troms og Finnmark. Mamma til 2 og «late bloomer».
Stine Ballovarre: 48 år, gift med Elin og to barn på 11 og 13. Tidligere styreleder i Alta pride. Nestleder i FRI Troms og Finnmark. Jobber som bibliotekar på Alta bibliotek.
Eir Andrea Ihlang Berg: førsteamanuensis på fakultet for teologi og samfunnsvitenskap VID.
Helena Andersen: styremedlem i Skeiv Ungdom Troms, bruker ho pronomen og går på Breivang VGS.

Regnbuetelefonen er et landsdekkende tilbud hvor vi kobler sammen frivillige med personer som ønsker seg en fast telefonvenn som ringer ukentlig for en hyggelig prat. Les mer om oss på https://www.regnbuevenn.no/

 

 

Regnbuetelefonen bovde panelaságastallamii bonjuolbmuide deaivvadanbáikkiid birra.

Movt lea álggahit bonjuolbmuide deaivvadanbáikki?

Geat bohte deaivadanbáikkiide, ja maid dahkat sidjiide geat eai sáhte oassálastit?

Lea go alla lassá boahtit deaivvadanbáikkiide?

Movt mii sáhttit fuolahit oktavuođa mii fátmmasta sierralágan dárbbuid?

Maid sáhttet mii geat fállat bonjuidolbmuide deaivvadanbáikkiid buoridit?

Panelas čohkká:

Heidi Hilmarsdotter Hansen: 51 jagi boaris Finnsnesas. Jođiheaddji FRI Romsa ja Finnmárkkus. Sus leat guokte máná ja lea maid gohčoda “late bloomer”.

Stine Ballovarre: 48 jagi boaris, náitalan Eliniin ja sudnos leat guokte máná 11 ja 13 jagi boarrásat. Ovddeš jođiheaddji Álaheadju Girjáivuođafestiválas. Nubbinjođiheaddji FRI Romsa ja Finnmárkkus. Bargá girjerájusbargin Álaheadju girjerájus.

Eir Andrea Ihlang: vuosttašamanueansa teologiija ja servodatdieđa fakultehtas VID.

Helena Andersen: stivramielláhttu Skeiv Ungdom:is Romssas, geavaha njiŋŋálas pronomen ja lea oahppi Breivang VGS:as.

Regnbuetelefonen lea riikkalaš fáladat gos mii čatnat eaktodáhtolaččaid olbmuiguin geat háliidit fásta ustit geainna sáhttet humadit telefovnnas. Loga min birra eambbo: https://www.regnbuevenn.no/