Back

Back

Wednesday 13 November

Fagdag om kjønns- og seksualitetsmangfold

10:00 - 15:00

Tromsø Rådhus, kommunestyresalen (map)

Likestillingssenteret KUN, Mental Helse Ungdom og Kompetansesenter for livsmestring og folkehelse gjennomfører høsten 2019 SKEIV KUNNSKAPSTURNE.

 

Målet med fagdagen er å øke kompetanse om seksuell helse, identitet og psykisk helse blant helsepersonell i kommunenes
førstelinjetjeneste, slik at de kan tilby enda bedre tjenester i møte med skeive ungdommer.

 

Hovedmålgruppen er helsesykepleiere, kommunepsykologer og andre relevante aktører i kommunal helsesektor, men fagdagen er også relevant for andre enn akkurat denne målgruppen. Tipslister og kursmateriell vil bli distribuert under fagdagen.

 

SKEIV KUNNSKAPSTURNE er et samarbeid mellom Likestillingssenteret KUN, Mental Helse Ungdom, Kompetansesenter for livsmestring og folkehelse og Rosa kompetanse og har finansiering blant annet fra Helsedirektoratet

 

Program (med forbehold om endringer)
10.00 – 12.00
• Velkommen
• Presentasjon av rapporten Den eneste skeive i bygda v/Fredrik Langeland, KUN
• Kompetanseheving om kjønns og seksualitetsmangfold v/Charlotte Høibråten, Rosa kompetanse
12.00 – 12.45

Lunsj
12.45 – 15.00
• Hvordan kan medvirkning bidra til å utvikle bedre og mer relevante helsetjenester? Workshop v/Ingrid Bruun, Kompetansesenter for livsmestring og folkehelse

 

Foto: Sharon McCutcheon, Pexels

 

Detaljer

Arrangør: Likestillingssenteret KUN og Tromsø Arctic Pride
Sted: Tromsø Rådhus, kommunestyresalen
Tidspunkt: 12:00 – 15:00
Pris: Gratis, men arrangementet krever påmelding. Skjema for påmelding kommer.

Aldersgrense: Ingen