Back

Back

Friday 11 November

Presentasjon av kommunens handlingsplan // Presentation of the action plan for gender diversity of Tromsø Kommune!

11:00 - 12:00

Tromsø Rådhus (map)

Handlingsplanen inneholder tiltak som gjør Tromsø til en enda bedre by for kjærligheten og kjønnsmangfoldet. Med bedre informasjon, mer kunnskap og god dialog vil kommunen arbeide mot fordommer, mobbing og nedlatende uttrykk og holdninger, både i arbeidslivet, for nyankomne flyktninger og i skoleklasser.

 

I et ordtak heter det: «Kjærlighet er å gå tett sammen under en paraply – lenge etter at regnet har stanset». Med vår plan skal vi sammen skape et rausere og mer livskraftig Tromsø der alle føler seg trygge, frie og velkomne.

 

 

The actionplan contains measures to make Tromsø to an even more inclusive city for love and gender diversity! With better information, more knowledge and good dialogue, the muncipality work against prejudice, bullying and condesending expressions and actions, both at work and for new citizens and schools.

 

There´s a saying: “Love is like walking closely together under an umbrella – long after the rain has stopped.” With this plan, we shall create a richer and more sustainable Tromsø, where everyone feels safe, free and welcome.