Back

Back

Tuesday 14 November

Aud Jektvik: Polyamori

17:00 - 18:00

Clarion Hotel The Edge (map)

Polyamori – vår sanne natur?

 

Vi er veldig vante til å tenke at romantiske og seksuelle forhold er mellom to mennesker, men det finnes flere ulike relasjonsformer å velge mellom. I dette foredraget med Aud Jektvik vil du lære mer om polyamori, det å være i flere romantiske forhold samtidig med alles samtykke. Vi skal innom forelskelse, sjalusi, kommunikasjon, grenser, hvordan man lanserer ideen om å åpne forholdet fra et monogamt forhold, og det blir åpnet for å stille spørsmål til slutt.
Dette er foredraget for deg som er nysgjerrig på hva polyamori er, lurer på om du er polyamorøs eller jobber med mennesker og ønsker kunnskap om ulike relasjonsformer for å bedre kunne møte polyamorøse.

 

Aud Jektvik har arbeidet med mangfold i seksualitet og kjønn i mange år, og er spesialist i sexologisk rådgivning med videreutdanning i kjønnsmangfold og seksualitetsmangfold. Jektvik har hatt mange foredrag om seksualitet og kjønn og snakker både ut fra forskningsbasert kunnskap og egen erfaring.

Du finner facebooksiden hennes her:>

 

Hun finnes også på instagram:>

 

Arrangør: Arctic Pride og Aud Jektvik
Sted: Clarion Hotel The Edge
Tidspunkt: 17:00 – 18:00
Pris: Gratis

Aldersgrense: Fri aldersgrense

 

 

 

Polyamori – min duohta luondu?

 

 

Mii leat hui hárjánan jurddašit ahte ráhkisvuohta ja seksuála gaskavuođat leat gaskal guokte olbmo, muhto romantihkalaš gaskavuođat eai leat nu oktageardánat. Aud Jektvika logaldallamis beassá oahppat polyamoriija birra ja movt leat leat eatnat romantihkalaš gaskavuođain okta seammás mieđáhusain. Son guoskkaha ráhkisvuođa, balaheami, gulahallama, bottaid, movt evttohit rahpat monogámalaš gaskavuohta polyamoralaš gaskavuhtii. Logaldallama maŋŋá lea vejolaš geahččiide divvut gažaldagaid.

Logaldallan lea dutnje gii lea sáhkkái ja háliida diehtit mii polyamoriija lea, dutnje gii imašta leatgo polyamorøsa dahje bargá olbmuiguin ja háliida oahppat eambbo sierralágan gaskavuođahámiid birra vai buoret ipmirdit buotlágán olbmuid.

Aud Jektvik lea bargan máŋggabealat seksualitehtain ja sohkabeliin máŋgga jagi, ja son lea spesialista sexologalaš ráđđeheamis. Jetvikas leat leamaš máŋgga logaldallama seksualitehta ja sohkabeali birra. Son muitala sihke dutkama ja iežas vásáhusaid birra.

 

 

Lágideaddji: Árktalaš Girjáivuođafestivála

Báiki: Clarion Hotel The Edge

Áigi: 17:00 – 18:00

Haddi: Nuvttá

Ahkemearri: Friddja ahkemearri