Back

Back

Tuesday 8 November

Polarhistorie på skeiva // Queering Polar History

11:00 - 17:00

Polarmuseet i Tromsø (map)

Skjuler anorakken en skeiv historie?

Fra slutten av 1800-tallet bega medisinere, psykologer og lovgivere seg djervt ut i ukjent terreng. Her målte de hormoner, beskrev kjønnsvariasjoner, utformet lovparagrafer, og kartla for første gang den homoseksuelle som egen mennesketype eller legning.

 

Mer kjent er imidlertid kartleggingen av polarområdene som foregikk i samme periode.

Museumssamlinger er kilder til historie. Ski, kompass og loggbøker forteller om hvordan Nansen og Amundsens ekspedisjoner erobret nytt land mens djerve fangstmenn høstet av høypolar natur.

Kan en pelsanorakk også fortelle om levd homoliv i ishavsbyen Tromsø på 1940-tallet? Kan ei hvalrosstann belyse kjønnsoverskridelser observert på felt i Sibir?

 

Polarhistorie på skeiva utforsker en polar museumssamlings skeive sider. I lys av nytt kildemateriale – fagbøker, intervjuer, avisartikler, arkivbilder, skjønnlitteratur og vandrehistorier – vendes vante historieperspektiver. Skeiv polarhistorie er verken rettvinklet eller komplett, men omfatter forestillinger om og personer som brøt med normer for kjønn og seksualitet i polare strøk i perioden 1890–1970.

Utstillingen er Norges arktiske universitetsmuseum/Polarmuseets bidrag til Skeivt kulturår 2022, som markerer at det er 50 år siden avkriminaliseringen av homoseksuelle i Norge. Den er finansiert av UiT og Fritt Ord.

 

Bak utstillingsprosjektet står de polare kulturvitenskapelige forskerne Silje Gaupseth og Marit Anne Hauan, begge ved UiT Norges arktiske universitetsmuseum.

 

Bilde: «Vi planter vort flagg i isen». Manipulert bilde fra polekspedisjon. UiT Norges arktiske universitetsmuseum.

 

Arrangør: Polarmuseet – UiT Norges Arktiske Universitetsmuseum
Sted: Polarmuseet i Tromsø, Søndre Tollbodgate 11B
Tidspunkt: 11:00 – 17:00
Pris: Gratis adgang til utstillingen for festivaldeltakere.

Aldersgrense: Fri aldersgrense

 

Has the fur anorak a queer side?

Museum collections are sources of history. Skis, compasses and logbooks depict how Nansen and Amundsen’s expeditions conquered new lands, while daring hunters and trappers harvested from the high polar nature.

 

Can a fur anorak tell us about gay life lived in the Tromsø in the 1940s, and can a walrus tusk shed light on gender transgressions observed in the field in Siberia?

 

Queering Polar History explores the queer sides of a polar museum’s collection. In the light of new source material – specialist literature, interviews, newspaper articles, archive photos, fiction and urban myths – familiar historical perspectives are reversed. Queer polar history is neither right-angled nor complete but covers conceptions about and people who broke with norms for gender and sexuality in polar regions in the period 1890–1970.

 

The exhibition is the museum’s contribution to the national Queer Culture Year 2022, which marks that it is 50 years since the decriminalization of homosexuality in Norway. Researchers/curators: Silje Gaupseth and Marit Anne Hauan.

 

Details

Host: Polarmuseet – UiT Norges Arktiske Universitetsmuseum
Where: Polarmuseet i Tromsø, Søndre Tollbodgate 11B
Time: 11:00 – 17:00
Price: Free access to the exhibition for festival guests.

Age limit: No age limit