Back

Back

Saturday 16 November

PARADE

13:00 - 15:00

Paraderute – klikk for stort bilde

I 2018 deltok rundt 6000 mennesker i paraden. I 2019 blir det enda flere!

 

I 2018 hadde vi den største paraden noen gang. I år gjentar vi suksessen lørdag 16. november klokken 13:00 når vi arrangerer en skikkelig fargerik parade gjennom Tromsøs gater. Vi inviterer alle lag, foreninger, klubber, politiske partier, bedrifter og vennegjenger til å bli med i paraden for å feire mangfoldet i Tromsø. Vi vil ha masse farger, varme og lys i toget og oppfordrer alle til å slippe fantasien fullstendig løs. Hele regnbuen skal være med.

 

Lag, foreninger, firmaer, partier og grupper må melde seg på paraden senest 13. november klokken 12:00. Påmelding gjøres til parade@arcticpride.no – skriv gjerne hvor mange dere tror dere blir og om dere skal ha med musikk el. lignende. Enkeltpersoner kan møte bare opp. De som har meldt seg på vil bli kontaktet og får beskjed om hvilket nummer i paraden de får.

 

Møt gjerne i god tid

 

Arrangør: Tromsø Arctic Pride
Sted: Oppmøte ved Kongsbakken vgs
Tidspunkt: 13:00 – 15:00
Pris: Gratis

Aldersgrense: Ingen

 

In 2018, 6000 people participated in the parade. In 2019 there will be even more!

 

In 2018 we had our biggest parade yet. This year we repeat this success on Saturday November 16th at 1 p.m. when we host a spectacular and colorful parade through the streets of Tromsø. We invite all organizations, clubs, societies, political parties, businesses and groups of friends to join us in the parade and celebrate the diversity in Tromsø. We want lots of colors, warmth and lights in the parade and challenge everyone to let their fantasy go completely wild. The whole rainbow is going to be included.

 

Teams, societies, businesses, parties and groups have to sign up for the parade November 13th at 12 p.m. at the latest. Registrations should be sent to parade@arcticpride.no – feel free to write how many will join your group and if you are planning on having music or the like. Individuals can just show up. The ones that have registered will be contacted and will get a message of which number in the parade they will get.

 

Details

Host: Tromsø Arctic Pride
Where: Kongsbakken Upper Secondary School
Time: 13:00- 15:00

Price: Free

Age limit: No age limit