Back

Back

Monday 13 November

Panelsamtale om årets tema! / Panel discussion about this years theme! / Panelaságastallan dán jagi fátta birra!

19:30 - 20:15

Clarion Hotel The Edge (map)

Paneldiskusjon med tema: Er det rom for å være Samisk og skeiv?

 

Velkommen til årets åpnigssamtale på The Edge. Vi har invitert Aili Keskitalo, Ane Margrete Ugelvik, Adrian Angelico and Mikkel Eskil Mikkelsen for en samtale om temaet: Er det rom for å være Samisk og skeiv?

Bures Boahtin!

 

Panel:

Adrian Angelico –

Adrian Angelico er en norsk-samisk mezzo-soprano operasanger

 

Mikkel Eskil Mikkelsen

Sametingspolitiker fra NSR (Norske Samers Riksforbund)

 

Ane Margrethe Ugelvik

Festivalsjef for Márkomeannu festivalen, en Samisk kultur og musikkfestival i Gállogiettis

 

Aili Keskitalo

Politisk rådgiver for urbefolkning, klima og miljø i Amnesty.

Tidligere president for Sametinget i tre perioder.

 

Sted: Clarion Hotel The Edge
Tidspunkt: 19:30 – 20:15
Pris: Gratis

Aldersgrense: Fri aldersgrense

 

Paneltalk with the theme; Is there room for being Sami and queer?

 

Welcome to this year’s opening paneltalk at The edge! We have invited Aili Keskitalo, Ane Margrete Ugelvik, Adrian Angelico and Mikkel Eskil Mikkelsen to have a conversation about the theme; Is there room for being queer and Sami?

Bures Boahtin!

 

Adrian Angelico –

Adrian Angelico is a Norwegian-Sámi operatic mezzo-soprano

 

Mikkel Eskil Mikkelsen

Norwegian Sami politician from NSR (Norske Samers Riksforbund)

 

Ane Margrethe Ugelvik

Festival manager for the festival Márkomeannu which is a Sami culture and music festival in Gállogiettis

 

Aili Keskitalo

Political advisor for indigenous peoples, climate and environment at Amnesty.

She was also president of the Sami Parliament in the Norwegian Sami Parliament for three terms.

 

 

Details

Where: Clarion Hotel The Edge
Time: 19:30- 20:15
Price: Free

Age limit: No age limit

 

Dán jagi rahpanságastallan lea jođihuvvon Aili Keskitalos.

 

Báiki:  Clarion Hotel The Edge

Áigemuddu: 19:30 – 20:15

Ahkemearri: friddja ahkemearri