Back

Back

Thursday 16 November

Møteplass for voksne skeive / Open space for adult queers! / Deaivanbáiki rávis bonjuolbmuide!

17:00 - 00:00

Amtmandens Eftf. (map)

Arctic Pride har i år samarbeid med Amtmandens Eftf.

Vi ønsker sammen med Amtmandens å legge til rette for at voksne skeive kan ha et hyggelig sted å møtes i festivaluken.

 

Vi er glad for å ha med Amtmandens på laget, og ser fram til å skape gode møteplasser under årets festival!

 

Atmosfæren er rolig og musikken behagelig på slik at man kan snakke og kose seg ut over kvelden.

 

Arrangør: Arctic Pride og Amtmandens Eftf.

Sted: Atmandens Eftf. Grønnegata 83,9008 Tromsø

Tidspunkt: 17:00 – 24:00

Aldersgrense: 20 år

 

 

This year, Arctic Pride has a collaboration with Amtmandens Eftf.

Together with Amtmandens, we want to make it possible for queer adults to have a pleasant place to meet during the festival week.

 

We are happy to have Amtmandens on the team, and look forward to creating good meeting places during this year’s festival!

 

The atmosphere is calm and the music pleasant so that you can talk and enjoy yourself throughout the evening.

 

Organiser: Arctic Pride and the County’s Eftf.

Place: Atmandens Eftf. Grønnegata 83, 9008 Tromsø

Time: 17:00 – 24:00

Age limit: 20 years

 

 

Árktalaš Girjáivuođafestivála lea dán jagi ovttasbargan Amtmandens Eftf.:ain. Mii sávvat láhčit vai rávis bonjuidolbmuin lea hávskes deaivvadanbáiki festivála botta.

 

Mii leat hui duhtavaččat go Amtmannen oassálastá verdden, ja illudit dahkat buori deaivvadanbáikkiid dán jagi festiválii!

 

Dáppe sáhttá váldit gulul vuogas musihkain, ságastit ja njabbát olles eahkeda.

 

Lágideaddji: Árktalaš Girjáivuođafestivála ja Amtmandens Eftf.

Báiki: Amtmandens Eftf. Grønnegata 83, 9008 Romsa

Áigemuddu: 12:00 – 24:00

Ahkemearri: 20 jagi