Back

Back

Tuesday 14 November

Minipride

13:00 - 18:00

Storgata Camping (map)

Minipride er et samarbeid mellom Arctic Pride, Tromsø Kommune, TIFF Junior & Rabalderfestivalen Tromsø.

Det blir åpen dag for barn og unge på Storgata Camping.

 

 

Storgata Camping blir åpen fra kl.13:00 – 18:00 med aktiviteter som ansiktsmaling, tegnestasjon, parole-stasjon, konsert og kortfilmer.

 

 

Det blir gratis minigolf, gratis popcorn og slush.

Vi håper så mange som mulig tar seg en tur, både med og uten foreldre!

 

 

Program:

 • 13:00 Åpning med kort hilsen fra Arctic Pride, Tromsø kommune, TIFF junior og Rabalderfestivalen.

 

 • Ansiktsmaling
 • Tegnestasjon
 • Klinkekulebane
 • Plakatstasjon
 • Rebusløp

 

 • 13:30-14:00 Tiff Junior kortfilmprogram
 • 14:30 – 15:00 Tiff Junior kortfilmprogram
 • 15:30-16:00 Tiff Junior kortfilmprogram
 • 15:00-16:00 Pizzabuffet
 • 15:00 – 18:00 Ansiktsmaling
 • 17:00-18:00 Konsert med Niilas

 

 

Minipride lea ovddasbargan gaskal Árktalaš Girjáivuođafestivála, Romssa suohkan, TIFF Junior ja Rabalderfestivála Romssas.

Storgata Camping lea dán beaivvi rabas mánáide ja nuoraide.

Storgata Camping rahpá dii.13:00 – 18:00. Dáppe bohtet leat buđaldeamit nugo muođomálen, sárgun, čuorvvascealkkastašuvdna, konsearta ja filbma.

Dáppe lea nuvttá minigolfa, popcorna ja slusha.

Mii sávvat buohkaide buresboahtin, vaikko akto dahje váhnemiiguin.

 

Prográmma:

 • 13:00 Rahpansárdni Árktalaš Girjáivuođafestiválas, Romssa suohkanis, TIFF Junioras ja Rabalterfestivála Romssas

 

 • Muođomálen
 • Sárgunstašuvdna
 • Kliŋkákuvllageainnus
 • Plakáhtastašuvdna
 • Rebus

 

 

 • 13:30-14:00 TIFF Junior filbmaprográmma
 • 14:30-15:00 TIFF Junior filbmaprográmma
 • 15:30-16:00 TIFF Junior filbmaprográmma
 • 15:00-16:00 Pizzabuffet
 • 15:00-18:00 Muođomálen
 • 17:00-18:00 Konsearta Niilasiin