Back

Back

Tuesday 14 November

Litteraten: Foredrag med Kristin Fridtun (NO) / Litteraten: Kristin Fridtun logaldallá

19:00 - 20:00

Tromsø bibliotek og byarkiv (map)

Kodespråk eller Halvnaken skrift – Korleis er homoseksualitet i eldre litteratur?

 

Homoseksuell kjærleik var lenge tabuisert og vart i 1892 kalla «the love that dear not speak its name». Samkvem mellom menn var forbode ved lov. I norsk og annan vestleg litteratur finst det likevel ei rekkje tekster frå tidleg 1900-tal som skildrar homoseksuell attrå og kjærleik. Korleis gjorde forfattarane det?

 

Ei vanleg førestilling er at dei som skreiv om homoseksualitet før i tida, brukte eit kodespråk som berre innvigde kunne dekryptera og forstå. Men når ein les dei gamle tekstene, kan ein bli slått av kor opplagt det homoseksuelle temaet er. Kor treffande er det då å snakka om kodespråk og kryptering?

 

Kristin Fridtun meiner at homoseksualiteten blir hinta om og omtalt indirekte snarare enn skjult, og vil visa det gjennom ei rekkje døme frå norsk litteratur.

 

Kristin Fridtun (f. 1987) frå Elverum har master i nordisk språk og litteratur frå NTNU og har vore forfattar på fulltid sidan 2012. For tida er ho/hen busett på Lillehammer. Fridtun har mellom anna skrive bøkene «Kjønn og ukjønn» (2015), «Homoflokar» (2018), «Klok kvinne eller digg dame» (2023) og «Skeiv på norsk» (2023, saman med Lars Helge Frivold).

 

Tid: Tirsdag 14.november kl. 19.00

Sted: Tromsø bibliotek og byarkiv

Gratis inngang

 

Arrangør: Norsk Forfattersentrum Nord-Norge

I samarbeid med Arctic Pride og Tromsø bibliotek og byarkiv

 

 

 

 

Kristin Fridtun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Lene Sørøy Neverdal

 

 

Čiegus giella dahje álás čálus – movt lea homoseksualitehta dološ girjjálašvuođas?

 

Homoseksuála ráhkisvuohta lei guhká tabuášši, ja 1892:s gohčoduvvon «the love that dear not speak its name». Anašeapmi dievdoolbmuid gaskal lei lága mielde lobiheapme. Lihkká gávnnat čállosiid sihke dárogiel ja eará oarjelaš girjjálašvuođas árrat 1900-logus mii govvida homoseksuála ráhkisvuođa ja dagut. Movt girječállit dan dahke?

 

Dábálaš jáhkku lea ahte sii geat čálle homoseksualitehta birra ovdal geavahedje čiegus giela aivve ipmirdahtti vissis joavkkuide. Muhto go odne lohkka daid čállosiid, de hirpmahahtte man dat čielgasit homoseksuála fáttát leat. Lea go obage riekta namuhit dan čiegus giellan?

Kristin Fridtun oaivvilda ahte homoseksualitehta girjjálašvuođas ii leat čiegus ássi, muhto ahte dat baicca namuhuvvo eahpenjuolgadit. Dan son háliida čájehit sierra ovdamearkkain dárogiela girjjálašvuođas.

 

Kristin Fridtun (r.1987:s) Elverumas lea mastergráda davviriikalaš giela ja girjjálašvuođas NTNU:as ja son lea leamaš girjječálli 2012 rájes. Dál son orru Lillehammeris. Fridtun lea čállán earret eará girjjiid «Kjønn og ukjønn» (2015), «Homoflokar» (2018), «Klok kvinne eller digg dame» (2023) ja «Skeiv på norsk» (2023, ovddas Lars Helge Frivoldain).

 

Áigi: Maŋŋebárga skábmamánu 14.b dii.19.00

Báiki:  Romssa girjerádju ja gávpotarkiiva

Sisabeassan lea nuvttá

Lágideaddji: Norsk Forfattersentrum Nord-Norge

Ovttasráđiid Árktalaš Girjáivuođafestiválain ja Romssa girjerádju ja gávpotarkiivvain

Govva: Lene Sørøy Neverdal