Back

Back

Thursday 16 November

LDO & KUN: Helsetilbud til transpersoner i et rettighetsperspektiv (NO) / LDO & KUN: Dearvvašvuođabálvalus transolbmuide vuoigatvuođaperspektiivvas (NO)

16:00 - 17:45

Storgata Camping (map)

Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillingssenteret KUN inviterer til panelsamtale om behandlingstilbudet på kjønnsinkongruens i Nord-Norge. Rapporten «Likeverdige helsetjenester for personer med kjønnsinkongruens», som ble publisert i september i år, tegner et alvorlig bilde av manglende tillit til helsepersonell og negative erfaringer i møte med helsepersonell for personer med kjønnsinkongruens. Personer med kjønnsinkongruens opplever lite muligheter til å kunne ha definisjonsmakt over sin egen transisjon, og ikke-binære opplever å ikke ha tilgang til kjønnsbekreftende behandling.

 

Den (13.11.23) åpner HelseNord sitt regionale senter for kjønnsinkongruens. I den forbindelse løfter vi i denne panelsamtalen en del sentrale spørsmål for å kunne utvikle god, likeverdig og tillitsbyggende helsehjelp for personer med kjønnsinkongruens. Hvordan ser et godt og likeverdig behandlingstilbud på kjønnsinkongruens ut? Hvilke spesifikke utfordringer ser vi i Nord-Norge for personer med kjønnsinkongruens? Og hvordan kan det nye Regionalt senter for kjønnsinkongruens Nord møte disse utfordringene?

 

Program:

Intro/velkommen v/ likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon

Presentasjon “likeverdige helsetjenester til personer med kjønnsinkongruens” v/ Marianne Gulli, seniorrådgiver i Likestillingssenteret KUN

Panelsamtale: Marianne Gulli (Likestillingssenteret KUN), Aud Jektvik (Koordinator for regionalt senter for kjønnsinkongruens i Nord), Christine Marie Jentoft (rådgiver på kjønnsmangfold i Foreningen Fri) og Jouvnas Bruun Arnesen (leder i Garmeres). Panelsamtalen ledes av Miriam Kveen (seniorrådgiver i LDO).

Spørsmål og svar

 

 

Dásseárvu- ja vealahanáittardeaddji ja Dásseárvoguovddáš KUN bovde panelaságastallamii dikšunfálaldaga olbmuide geaid sohkabealli ii kongruere identitehtain Davvi-Norggas. Raporta «Dássásaš dikšunfálaldat olbmuide geaid sohkabealli ii kongruere identitehtain», mii almmuhuvvui čakčamánus, čalmmustahtte váilevaš luohttámuš dearvvašvuođabargiide ja heajus vásáhusat dearvvašvuođabargiiguin olbmuide geaid sohkabealli ii kongruere identitehtain. Sii maid vásihit ahte lea váttis doalahit definerenfámu iežas transišuvnna oktavuođas, ja eahpebinára olbmot vásihit ahte sii eat beassat sohkabealduođaštan dikšumii.

Skábmamánu 13.beaivvi HelseNord ráhpa sin guvllolaš guovddáš olbmuide geaid sohkabealli ii kongruere identitehtain. Dán oktavuođas mii dán panelaságastallamis jearrat movt hábmet buorre, dássásaš dikšunbálvalus mii maid dagaha luohttámuša olbmuide geaid sohkabealli ii kongruere identitehtain. Makkár váttisvuođat leat mis dáppe Davvi-Norggas? Movt sáhttá guovllalaš guovddáš olbmuide geaid sohkabealli ii kongruere identitehtain daid čoavdit?

Prográmma:

Álgosátni/Buresboahtin Dásseárvu- ja vealahanáittardeaddjiin Bjørn Erik Thon

Ovdanbuktin « Dássásaš dikšunfálaldat olbmuide geaid sohkabealli ii kongruere identitehtain» Marianne Gulliin, seniorráđđeaddi Dásseárvoguovddáš KUN:as

Panelaságastallan: Marianne Gulli (Dásseárvoguovddáš KUN), Aud Jektvik (Koordinator guvllolaš guovddážis olbmuide geaid sohkabealli ii kongruere identitehtain Davvi-Norggas), Christine Marie Jentoft (ráđđedeaddji sohkabealigirjáivuođas Foreningen Fri:as) og Jouvnas Bruun Arnesen (jođiheaddji Garmeres). Panelaságastallan jođihuvvo Miriam Kveenis (seniorráđđeaddi LDO:as).