Back

Back

Tuesday 14 November

Kanselleringskultur (NO) / Duššindahkankultuvra (NO)

16:30 - 17:30

Bakrommet på Amtmandens (map)

Samtalte med Danby Choi, sjefredaktør i Subjekt.

Han grunnla Subjekt i 2013 og utgiverselskapet Subjekt AS i 2017. Choi er uteksaminert i 2016 med bachelorgrad i journalistikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Choi er styremedlem i Oslo redaktørforening og tidligere norgesmester i streetdance (2009). Han er også blitt nominert av Oslo redaktørforening til Årets nyskaper 2020, nominert av bransjeavisen Kampanje til Årets medienavn 2021 og til Årets meningsbærer 2022. Aktuell med boken «Kanseller meg hvis du kan» på Aschehoug forlag i 2023.

Fasilitator Ørjan Bergan, Arctic Pride. Det åpnes for spørsmål fra sal.

 

Sagastallan Danby Choiain, váldodoaimmaheaddji Subjekt:as.

Son lágidii Subjekt 2013:s ja almmuheaddjifitnodaga Subjekt AS 2017:s. Choi gearggai bachelorgrádain journalistihkas 2016:s Oslo ja Akershusa allaskuvllas. Choi lea mielde Oslo doaimmaheaddjesearvvi stivrras ja son lea ovdal leamaš norggameašttir streetdance:as (2009). Son lea evttohuvvon Oslo doaimmaheaddjesearvvis Jagi Ođđabuvttaleadjibálkkašupmái 2020:s, aviisa Kampanje evttohii su Jagi medianammabálkkašupmái 2021:s ja Jagi Oaivilguoddebálkkašupmái 2022:s. Choi lea aitto álmmuhan girjji «Kanseller meg hvis du kan» Aschehoug lágádusas 2023:s.

Ørjan Bergan, Arctic Pride, lea fasilitator. Lea vejolaš geahččiide divvut gažaldagaid.