Back

Back

Friday 17 November

Informasjonsstander på Rådhuset

12:00 - 15:45

Tromsø Rådhus (map)

Flere av våre samarbeidspartnere vil stå på stand i Foajeen på Rådhuset. Kom gjerne innom for en hyggelig prat eller for å få mer informasjon.

 

 

 

Organisasjoner:

Likestillings- og diskrimineringsombodet kjemper for de som blir urettferdig behandla og diskriminert. De som trenger råd eller veiledning om dette kan kontakte oss. Vi samarbeider med alle som jobber for likestilling og mangfold og mot diskriminering.

 

 

 

Bufetat, Barne-, ungdoms- og familieetaten, region nord er ansvarlig for Fosterhjemstjenesten. Lurer du på om du eller din familie passer til å være fosterhjem, og hvordan man blir det? De er klare for spørsmål og svar.

 

 

 

Rettssenteret er en ideell organisasjon som gir gratis rettshjelp til barn og unge opp til fylte 25 år, for øyeblikket i Oslo. Hos oss bidrar frivillige jurister, advokater og jusstudenter. Rettssenterets visjon er «Rett for alle» og vi jobber blant annet med å etablere oss i Tromsø!

 

 

 

FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, arbeider for likestilling og mot diskriminering av personer som bryter normer for kjønn og seksualitet i Norge og resten av verden.

FRI Troms lager trygge møteplasser for lhbt-personer i Troms, arrangerer Arctic Pride og jobber politisk for at levekårene for lhbt-personer i Troms skal bli bedre.

 

 

 

Konfliktrådet hjelper mennesker i konflikt. Vi mekler både i straffesaker og sivile saker, med mer enn 500 meklere landet over. Tjenesten er gratis og for alle.

Å jobbe med partene i en konflikt bidrar til å skape trygge nærmiljø. På den måten bidrar Konfliktrådet til å forebygge kriminalitet og utenforskap.

 

Regnbuevenn er et likepersonstilbud for å motvirke isolasjon og ensomhet blant voksne lhbti+ personer (lesbiske, homofile, bi, transpersoner og intersex), og personer som lever med hiv, gjennom å skape positiv sosial kontakt. Regnbuetelefonen er vårt nasjonale tilbud, og er et telefonvenntilbud, der vi tilbyr en fast frivillig telefonvenn som ringer 1 til 2 ganger i uka. Regnbuevenn er et samarbeid mellom Den Norske Bamseklubben, Forbundet for Transpersoner i Norge, Hiv Norge, Skeiv Verden, og FRI Oslo og Viken.

 

Skeiv Kunnskap er kompetansehevningsavdelingen om normer, kjønns- og seksualitetsmangfold.

Regnbuefyrtårn er Skeiv Kunnskaps sertifisering for arbeidsplasser som har gjennomført grundig kompetanseheving i kjønns- og seksualitetsmangfold og satt i gang endringsprosesser for å fremme likeverdige tjenester og trygt arbeidsmiljø.

I tillegg kan vi skreddersy et opplegg for din bedrift.