Back

Back

Thursday 16 November

Informasjonsstander på Rådhuset

12:00 - 15:45

Tromsø Rådhus (map)

Flere av våre samarbeidspartnere vil stå på stand i Foajeen på Rådhuset. Kom gjerne innom for en hyggelig prat eller for å få mer informasjon.

 

 

 

Organisasjoner:

 

Bufetat, Barne-, ungdoms- og familieetaten, region nord er ansvarlig for Fosterhjemstjenesten. Lurer du på om du eller din familie passer til å være fosterhjem, og hvordan man blir det? De er klare for spørsmål og svar.

 

 

 

Rettssenteret er en ideell organisasjon som gir gratis rettshjelp til barn og unge opp til fylte 25 år, for øyeblikket i Oslo. Hos oss bidrar frivillige jurister, advokater og jusstudenter. Rettssenterets visjon er «Rett for alle» og vi jobber blant annet med å etablere oss i Tromsø!

 

 

 

FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, arbeider for likestilling og mot diskriminering av personer som bryter normer for kjønn og seksualitet i Norge og resten av verden.

FRI Troms lager trygge møteplasser for lhbt-personer i Troms, arrangerer Arctic Pride og jobber politisk for at levekårene for lhbt-personer i Troms skal bli bedre.

 

 

 

Konfliktrådet hjelper mennesker i konflikt. Vi mekler både i straffesaker og sivile saker, med mer enn 500 meklere landet over. Tjenesten er gratis og for alle.