Back

Back

Wednesday 15 November

Hvordan kan jussen styrke og bevare vårt velferdssamfunn? / Movt sáhttá láhkadieđa nannet ja seailluhit min čálgoservodaga?

18:00 - 19:30

Storgata Camping (map)

Rettssenteret, CF Tromsø, advokatfirmaet Haavind og Jusshjelpa i Nord-Norge arrangerer en spennende paneldebatt med tema: «Hvordan kan jussen styrke og bevare vårt velferdssamfunn?

 

 

 

Temaet er av økende betydning i dagens samfunn: Likestilling, som en grunnleggende rettighet og et viktig prinsipp for ethvert rettferdig samfunn, har blitt en prioritet i dagens samfunn. For å fremme like muligheter og rettferdighet har myndighetene tatt i bruk et økende antall lover og forskrifter. Men spørsmålet som melder seg er ofte om denne økende lovreguleringen fungerer etter sin hensikt, og om den er godt gjennomtenkt av lovgiver. Hvilken betydning har egentlig jussen i vårt velferdssamfunn?

 

 

 

Vi har invitert paneldeltakere fra ulike sektorer i arbeidslivet, som kan skape en god og nyansert debatt om problemstillingen – ikke bare fra det juridiske perspektivet.

 

Deltakerne er Per Helge Nylund, Geir Arne Nordstrand, Sebastian Henriksen og Rasmus Asbjørnsen. Ordstyrer er Marius Storvik.

 

 

Rettssenteret, CF Tromsø, advokáhtafitnodat Haavind ja láhkadieđaveahkki Davvi-Norggas lágida miellagiddevaš paneladigaštallan fáttain: “Movt sáhttá láhkadieđa nannet ja seailluhit min čálgoservodaga?”

 

Fádda mearkkašupmi lassána otná servvodagas: Dásseárvu, vuđolaš riektin ja dehálaš vuođđojurdagiin vuoiggalaš servvodagas, lea vuoruhus otná servvodagas. Ovdánan dihte seammá vejolašvuođaid ja vuoigatvuođa, eiseválddiin leat eatnat lágat ja láhkaásahusat. Muhto jearaldat lea, doaibmá go lassánan láhkaásahallan jurdda mielde, ja leago doarvái árvvoštallan láhkaaddiin? Makkár mearkkašupmi lea rievtti mielde láhkadiehtagis čálgoservodagas?

 

Mii leat bovden oasseváldit sierra surggiin bargoeallimis geat sáhtte digaštallat áššečuolmma máŋggabeallásaččat – ii dušše láhkadiehtaga oainnus.

 

Oppalašlistu buot oasseváldiiguin boahtá dađistaga!