Back

Back

Thursday 16 November

Har Pride blitt for kommersielt? Hvor ble det av aktivismen? (NO) / Leago Pride šaddan beare gávppálaš? Gosa šattai aktivismma? (NO)

20:30 - 22:00

Storgata Camping (map)

Kritikere hevder at økende kommersialisering overskygger Prides opprinnelige betydning og politiske røtter, og stiller spørsmål ved støttens ekthet fra bedrifter som tidligere ikke stod opp for LHBTQIA+ rettigheter.

Den første paraden var en kamp mot undertrykkelse og vold, og noen mener at dagens Pride-arrangementer burde reflektere dette mer enn kommersielle interesser. Imidlertid er ingen enkeltorganisasjon eier av Pride-markeringen, og den symboliserer et bredt spekter av stemmer og erfaringer.

Arctic Pride inviterer til samtale om temaet. Deltakere er Dan Bjerke, Oslo Pride, Eivind Rindal, Trondheim Pride, Ina Hauk, Foreningen Fri, Vjolla Emiri og Quim, Reclaim Pride, Erna Bøyum, redaktør i Blikk. Flere deltakere vil annonseres.

Fasilitator Ørjan Bergan, Arctic Pride

 

Árvvoštallit oaivvildit ahte lassánan gávppálašvuohta seavnnjaha Pride:a vuđolaš mearkkašupmi ja politihkalaš álgosadji, ja sii cegget gažaldaga doarjjui fitnodagain geat ovdal eai beroštan  LHBTQIA+ rivttiin.

Vuosttaš parada lei doarrun duolbmma ja veahkaválddi vuostá, ja muhtin oavvildit ahte dáhpáhusat berret čalmmustahttit dan dan sadjái go gávppálaš beroštumit. Dan seammas ii leat okta organisašuvdna gii oamasta Pride-avvudeami ja dat čalmmustahtte olu sierrálágán jienaid ja vásáhusaid.

Árktalaš girjávuođafestivála bovde ságástallamii fáttá birra. Oasálaččat leat Dan Bjerke, Oslo Pride, Eivind Rindal, Trondheim Pride, Ina Hauk, Foreningen Fri, Vjolla Emiri ja Quim, Reclaim Pride, Erna Bøyum, doaimmadeaddji Blikk:as. Eanet aasálaččat almmohuvvojit dađistaga.

Fasilitator Ørjan Bergan, Árktalaš girjáivuođafestivála