Back

Back

Wednesday 17 November

Foredrag om BDSM med Aud Jektvik

19:30 - 20:30

Clarion Hotel The Edge (map)

Er du nysgjerrig på hva BDSM er? Her er foredraget for deg. Om du har lyst til å prøve det selv, bare vil vite mer om det, eller arbeider f.eks. i helsevesenet og kan møte mennesker som er BDSM-ere, så vil du få nyttig kunnskap.

 

Foredraget inneholder forklaringer av begreper, avliving av myter om BDSM og informasjon om ulike måter å drive med BDSM på. Visste du for eksempel at BDSM ikke må inkludere smerte eller dominans?

 

Aud Jektvik har arbeidet med mangfold i seksualitet og kjønn i mange år, og er sosionom med videreutdanning i sexologi og funksjonshemminger. Jektvik har hatt mange foredrag om seksualitet og kjønn og snakker både ut fra forskningsbasert kunnskap og egen erfaring.

 

Du finner facebooksiden hennes her:>

 

Hun finnes også på instagram:>

 

Arrangør: Arctic Pride og Aud Jektvik
Sted: Clarion Hotel The Edge
Tidspunkt: 19:30-20:30
Pris: Gratis

Aldersgrense: Fri aldersgrense

 

Are you curious about what BDSM is? Here is the lecture for you. If you want to try it yourself, just want to know more about it, or work e.g. in health care and can meet people who are BDSMs, then you will gain useful knowledge.

 

The lecture contains explanations of concepts, dispelling myths about BDSM and information about different ways of doing BDSM. Did you know, for example, that BDSM must not include pain or dominance?

 

Aud Jektvik has worked with diversity in sexuality and gender for many years, and is a sociologist with further education in sexology and disabilities. Jektvik has given many lectures on sexuality and gender and speaks based on both research-based knowledge and personal experience.

 

Details

Host: Arctic Pride & Aud Jektvik
Where: Clarion Hotel The Edge
Time: 19:30-20:30
Price: Free

Age limit: No age limit