Back

Back

Sunday 19 November

Aud Jektvik: Hva kan vi lære av BDSDMere? (NO) / Aud Jektvik: Maid mii sáhttit oappat BDSMolbmuin? (NO)

14:00 - 15:00

Clarion Hotel The Edge (map)

Hva kan vi lære av BDSM?
Vet du hva et stoppord er? Det er et av mange verktøy som kommer fra lær- og BDSM miljøet. I dette foredraget får du høre mer om hva BDSMere er spesielt gode på, og hva andre kan lære av de av oss som har dette tenningsmønsteret. Forskning viser blant annet at par som har utforsket BDSM har bedre kommunikasjon, og at BDSM rollespill kan gi økt tillit. Dette foredraget passer både for deg som er nysgjerrig på å utforske BDSM, for deg som er erfaren, og deg som kun ønsker å lære mer om det positive mangfoldet i seksualitet.
Aud Jektvik har arbeidet med mangfold i seksualitet og kjønn i mange år, og er spesialist i sexologisk rådgivning med videreutdanning i kjønnsmangfold og seksualitetsmangfold. Jektvik har hatt mange foredrag om seksualitet og kjønn og snakker både ut fra forskningsbasert kunnskap og egen erfaring.

 

Du finner facebooksiden hennes her:>

 

Hun finnes også på instagram:>

 

Arrangør: Arctic Pride og Aud Jektvik
Sted: Clarion Hotel The Edge
Tidspunkt: 14:00 – 15:00
Pris: Gratis

Aldersgrense: Fri aldersgrense

 

 

Maid mii sáhttit oahppat BDSMolbmuin?

Dieđátgo mat bissensánit leat? Dat lea ovttain dain eatnat neavvuin mat bohtet sisti- ja BDSMbirrasis. Dán logaldallamis beasat gullat eambbo dan birra masa BDSMolbmot leat hui čeahpit, ja maid earát sáhtte oahppat das. Dutkin čájeha ahte párain geat leat geahččalan BDSM lea buoret gulahallan, ja ahte BDSMneaktin sáhttá nannet luohttámuša. Logaldallan heive dutnje gii lea sáhkkái ja háliida geahččalit BDSM, dutnje gii lea geahččalan dan ovdal, ja dutnje gii dušše háliida oahpásmuvvat seksuála girjáivuođa birra.

Aud Jektvik lea bargan máŋggabealat seksualitehtain ja sohkabeliin máŋgga jagi, ja son lea spesialista sexologalaš ráđđeheamis. Jetvikas leat leamaš máŋgga logaldallama seksualitehta ja sohkabeali birra. Son muitala sihke dutkama ja iežas vásáhusaid birra.