Back

Back

Tuesday 16 November

Kroppspositivitet og utseendepress – Foredrag med Aud Jektvik // Bodypositivity with Aud Jektvik

17:00 - 18:00

Tvibit (map)

Det er stort fokus på utseende i dagens samfunn, noe som påvirker hvordan vi oppfører oss mot andre, og selvbildet vårt. I datingapper er det ikke uvanlig å lese “no fats”, eller å bli brutalt avvist hvis man ikke passer inn i skjønnhetsidealene. Sosiale media påvirker hvordan vi ser på oss selv og andre. Dette foredraget oppsummerer litt av det vi vet om skeives utfordringer med diskriminering på grunn av utseendet, og gir svar på spørsmål som hvordan man kan navigere sosiale media på en måte som ikke er skadelig for selvbildet.

 

Aud Jektvik har arbeidet med mangfold i seksualitet og kjønn i mange år, og er sosionom med videreutdanning i sexologi og funksjonshemminger. Jektvik har hatt mange foredrag om seksualitet og kjønn og snakker både ut fra forskningsbasert kunnskap og egen erfaring.

 

Du finner facebooksiden hennes her:>

 

Hun finnes også på instagram:>

 

Arrangør: Arctic Pride og Aud Jektvik
Sted: Tvibit, Parkgata 27
Tidspunkt: 17:00 – 18:00
Pris: Gratis

Aldersgrense: Ungdomsarrangement

 

There is a great focus on appearance in today’s society, which affects how we behave towards others, and our self-image. In dating apps, it is not uncommon to read “no fats”, or to be brutally rejected if one does not fit into the beauty ideals. Social media affects how we look at ourselves and others. This lecture summarizes some of what we know about queers’ challenges with discrimination due to appearance, and provides answers to questions such as how to navigate social media in a way that is not harmful to self-image.

 

Aud Jektvik has worked with diversity in sexuality and gender for many years, and is a sociologist with further education in sexology and disabilities. Jektvik has given many lectures on sexuality and gender and speaks based on both research-based knowledge and personal experience.

 

Details

Host: Arctic Pride & Tvibit
Where: Tvibit, Parkgata 27
Time: 17:00-18:00
Price: Free

Age limit: Youth event