Back

Back

Tuesday 8 November

Et tredje juridisk kjønn

20:00 - 21:00

Storgata Camping (map)

50 år etter at «homoparagrafen» i straffeloven ble opphevet går debatten om man skal ta et nytt skritt i retning av å anerkjenne LHBTQ-personer og innføre et tredje juridiske kjønn.

 

I 2016 fikk vi en ny lov om endring av juridisk kjønn. Juridisk kjønn er det kjønnet du er registrert med i folkeregisteret. Personnummeret har en kjønnsmarkør som indikerer om du er mann eller kvinne.

 

Loven innebærer at folk nå kan skifte juridisk kjønn fra mann til kvinne eller omvendt, uten at de gjennomgår kjønnsbekreftende og irreversibel behandling og operasjoner for å endre kjønn.

 

– Bakgrunnen er at det ble ansett som et menneskerettslig problem å kreve irreversibel kjønnsbekreftende behandling, som i realiteten innebærer sterilisering, forklarer advokat Lars Arnesen.

 

Lars Arnesen er advokat og ekspert på juridisk kjønn, sammen med Marianne Reinertsen som er kommunikasjonsrådgiver i Lovdata, vil de gjennomgå bakgrunn for og behovet for innføringen av et tredje juridisk kjønn.