Back

Back

Tuesday 16 November

En samtale om tro og seksualitet med innestemme

18:00 - 20:00

Storgata Camping (map)

Hva skjer når en skeiv ateist intervjuer en skeiv kristen og en skeiv muslim om tro og seksualitet? 

 

Det får vi vite under Arctic Pride når Marit Liarbø fra Skeivt kristent nettverk og Bassel Hatoum fra Skeiv verden møtes i åpen samtale med Tor-Hugne Olsen fra Sex og Politikk. Kunstner og hovedrolleinnehaver i filmen «The Art of Sin», Ahmed Umar, deltar også i samtalen.

 

Det legges opp til en samtale rundt tro, seksualitet og det å høre til et fellesskap. Hva betyr det å være skeiv og troende? Hva betyr det å være en del av et fellesskap, og hvordan kan man føle seg inkludert som skeiv? Det gis også anledning til å stille spørsmål fra salen.

 

TIRSDAG 16. NOVEMBER, KL. 18.00-20.00, STORGATA CAMPING, Storgata 5, Tromsø

 

What happens when a queer atheist interviews a queer Christian and a queer Muslim about faith and sexuality?

We find out during Arctic Pride when Marit Liarbø from Skeivt Christian Network and Bassel Hatoum from Skeiv verden meet in an open conversation with Tor-Hugne Olsen from Sex og Politikk. Artist and protagonist of the film “The Art of Sin”, Ahmed Umar, also participates in the conversation.

 

There is a conversation about faith, sexuality and belonging to a community. What does it mean to be queer and religious? What does it mean to be part of a community, and how can one feel included as queer? There is also an opportunity to ask questions from the audience.

 

TUESDAY 16 NOVEMBER, 18.00-20.00, STORGATA CAMPING, Storgata 5, Tromsø