Back

Back

Thursday 18 November

Eldre skeive og seksuell helse // Elderly queer and sexual health

10:00 - 13:00

Storgata Camping (map)

Står det bedre til med den seksuelle helsen for eldre skeive enn andre eldre? Kampen om å få elske hvem man vil er også kampen for seksuelle rettigheter, så da følger kanskje god seksuell helse med «på kjøpet»?

 

Dessverre er det ikke slik, men arbeidet for å bedre alle eldre sin seksuelle helse er også noe eldre skeive bør nyte godt av. Hva betyr forresten det å ha god seksuell helse? Er vi kanskje blitt for sexfiksert? Foreningen Sex og Politikk lanserte 1. oktober – på Verdens Eldredag – nettsiden Uke66.no – som er ment å være et verktøy for eldre og helsepersonell for å bedre den eldre befolkningens seksuelle helse. Forresten, når blir man «eldre»?

 

Torsdag 18. november inviterer seniorrådgiver Tore Aasheim fra Sex og Politikk til en trivelig formiddagsprat om temaet, med presentasjon av Uke66.no, der de som har lyst kan teste ut nettsiden og komme med tilbakemeldinger om man har lyst til det. Det blir en vaffelstasjon med gratis kaffe og tilbehør.

 

TORSDAG 18. NOVEMBER, KL. 10.00-13.00, STORGATA CAMPING, Storgata 5, Tromsø 

 

Is the sexual health of older queer people better off than other older people? The struggle to love whoever you want is also the struggle for sexual rights, so then perhaps good sexual health comes with “the purchase”?

 

Unfortunately, this is not the case, but the work to improve the sexual health of all older people is also something older people should enjoy. By the way, what does it mean to have good sexual health? Have we perhaps become too sex-fixated? The association Sex og Politikk launched on 1 October – on World Elderly Day – the website Uke66.no – which is intended to be a tool for the elderly and health professionals to improve the sexual health of the elderly population. By the way, when do you get “older”?

 

On Thursday 18 November, senior adviser Tore Aasheim from Sex og Politikk invites you to a pleasant morning chat on the topic, with a presentation of Uke66.no, where those who wish can test out the website and provide feedback if they wish. There will be a waffle station with free coffee and accessories.

 

THURSDAY 18 NOVEMBER, 10.00-13.00, STORGATA CAMPING, Storgata 5, Tromsø