Back

Back

Tuesday 14 November

Bokbad: Stolt / Girjeságastallan: Stolt

13:00 - 14:00

Tromsø bibliotek og byarkiv (map)

Bokbad på Tromsø Bibliotek med Benjamin Ilseth og Kine Kjær om boka «Stolt» kl.13:00 i andre etasje på biblioteket.

 

Stolt er en bok om å være skeiv i Norge både før og nå, om hvordan man kan være en god støttespiller og venn, om kjønnsidentitet, kjærlighet og seksualitet, og om viktige personer som har gått foran i kampen for homofiles rettigheter.

 

 

Her får barna svar på spørsmål som Hvorfor feirer vi Pride? Hva er lov og ikke lov i Norge? Er egentlig skeiv kjærlighet annerledes? Hva kan man si og gjøre hvis en venn betror deg en hemmelighet om egen seksualitet?

 

 

Denne boka feirer ulikhet og annerledeshet og vi håper at den kan bidra til å fjerne tabuer. Målet er at alle som leser denne boka skal føle seg mer trygge på seg selv og være stolte av den de er! Passer for barn fra 9 år og oppover.

 

 

Benjamin Silseth er en kjent psykolog og medieprofil, som engasjerer seg spesielt for psykisk helse hos unge. Han er programleder i den populære podcasten “Baarli og Benjamin går i terapi”, som han har sammen med ektemannen Niklas Baarli. De to har ved flere anledninger pratet åpent om viktigheten og betydningen av skeives rettigheter, mangfold og synlighet.

 

 

Kine Kjær fra fra Trollvik i Lenvik har gjennomillustrert boka. Hun jobber som illustratør og utsmykker.

 

Girjeságastallan Romsa girjerájus Benjamin Silseth ja Kine Kjær  girjji “Stolt” birra dii.13:00 girjeráju nuppi láhttis.

 

Stolt lea girji mii muitala movt lea leahkit bonjuolmmoš Norggas odne ja ovdal, movt galgá doarjut ja láhttet buorre ustibin, sohkabealleidentitehta, ráhkisvuođa ja seksualitehta birra, ja dehálaš olbmuid birra geat leat dorron homofiillaid rivttiid ovddas.

 

Dáppe mánát besset gullat vástádusaid gažaldagaide nugo Manne mii ávvudit Pride? Mii lea lohpi Norggas? Leago botnjut ráhkisvuohta earálágán? Movt galgá láhttet jus ustit dovddasta iežas bonjuidolmmožin?

 

Girji ávvuda girjjálašvuođa ja mii sávvat ahte dat sáhttá veahkehit sihkkut tabuáššiid. Ulbmil lea ahte lohkki galgá dovdat iežas oadjebas ja čeavlái iežainis! Ságastallan heive mánáide ovcci jagis ja boarráset.

 

Benjamin Silseth lea beakkán psykologa ja mediaprofiila gii erenoamážit berošta nuoraid silolaš dearvvašvuođas. Son lea prográmmajođiheaddji bivnnuhis podcastas “Baarli og Benjamin går i terapi” ovddas iežas irggiin Niklas Baarliain. Soai leaba máŋgii humadan bonjuolbmuid rivttiid, girjáivuođa ja čalmmustahttima birra.

 

Kine Kjær boahtá Trollvikas Lenvikas ja lea sárgon govaid girjái. Son bargá govvasárgun ja čiŋaheaddjin.