Back

Back

Saturday 12 November

Arctic Pride / Eurovision vorspiel

15:00 - 20:00

Emmas Drømmekjøkken & Vinbar

ARCTIC PRIDE / EURO VORSPIEL

Arrangør: Arctic Pride og Vinbaren på Emmas.

Sted: Emmas Drømmekjøkken og Vinbar, Kirkegata 8

Tidspunkt: 15:00 – 20:00

Aldersgrense: 20 år

Når årets Parade er ferdig, åpner Vinbaren på Emmas dørene i Vorspiel-stemning.

Vinbarens daglig leder er født i det glade Bobbysocks-året og har derfor en spilleliste som endelig skal få nye lyttere.

Gla-musikken som har den evne å samle det skeive miljøet blir derfor litt ekstra høy denne lørdags ettermiddagen og ønsker alle varmt og hjertelig velkommen til å samle seg her etter Paraden.

Det vil være hyggelige PRIDE-priser i Vinbaren hele dagen og mulighet for bespisning i løpet av kvelden.

* Vorspiel varer til Arctic Pride Fest på The Egde starter

* Matservering fra kl. 17.00

 

 

ARCTIC PRIDE / EURO VORSPIEL

Host: Arctic Pride and the Winebar at Emmas.

Location: Emmas Drømmekjøkken and Wine Bar, Kirkegata 8

Time: 15:00 – 20:00

Age limit: 20 years

When this year’s Parade is over, the Winebar at Emmas opens its doors in a Vorspiel mood.

The wine bar’s general manager was born in the happy Bobbysocks-year and therefore has a playlist that will finally get new listeners.

This feel-good music, which has the ability to gather the queer environment, will therefore be a little extra loud this Saturday afternoon and warmly welcomes everyone to gather here after the Parade.

There will be pleasant PRIDE prices in the Winebar all day and the possibility of dining during the evening.

* Vorspiel lasts until the Arctic Pride Fest at The Egde starts

* Food service from 17.00