Back

Back

Tuesday 16 November

Arctic Pride & BUFDIR presenterer: Levekårsundersøkelsen for “seksuell orientering, kjønnsmangfold og levekår”

13:00 - 14:30

Arctic Pride og Bufdir inviterer til presentasjon av levekårsundersøkelsen «Seksuell orientering, kjønnsmangfold og levekår».

Vi gleder oss til å presentere funnene fra levekårsundersøkelsen på Arctic Pride – den første levekårsundersøkelsen som ser på skeives levekår i Norge siden 2013, og den aller første som ser på levekårene til transpersoner i Norge.

Funnene i rapporten presenteres av rapportforfatter Elisabeth Stubberud, før det blir en panelsamtale med henne og representanter fra Tromsø kommune og sivilt samfunn.

Hva betyr resultatene fra undersøkelsen, hvordan skal sivilsamfunnet og myndighetene følge opp funnene, og hva skaper tryggere og bedre liv for skeive?

 

I etterkant av presentasjonen blir det en samtale med sentrale aktører innenfor feltet. Samtalen blir ledet av Ole-Gunnar Solheim, styremedlem i Arctic Pride og regiondirektør i Amnesty-International Nord Norge.

 

Detaljer

Arrangør: Arctic Pride & BUFDIR
Sted: Storgata Camping
Tidspunkt: 13:00-14:30
Pris: Gratis

 

 

Arctic Pride and Bufdir invite to a presentation of the living conditions survey «Sexual orientation, gender diversity and living conditions».

 

We look forward to presenting the findings from the living conditions survey on Arctic Pride – the first living conditions survey that looks at queer living conditions in Norway since 2013, and the very first that looks at the living conditions of transgender people in Norway.

 

The findings in the report are presented by report author Elisabeth Stubberud, before a panel discussion with her and representatives from Tromsø municipality and civil society.

What do the results of the survey mean, how should civil society and the authorities follow up on the findings, and what creates a safer and better life for queers?

 

After the presentation, there will be a conversation with key players in the field. The conversation will be led by Ole-Gunnar Solheim, board member of Arctic Pride and regional director of Amnesty-International Northern Norway.

 

Details

Host: Arctic Pride & BUFDIR
Venue: Storgata Camping
Time: 13:00-14:30
Price: Free