Back

Back

Thursday 14 November

Speed dating /friending for skeive kvinner og ikke-binære

18:00 - 20:00

Storgata Camping (map)

Dater du? Ønsker du flere skeive venner som skjønner at å spørre “hvordan har du sex?” eller feilkjønner deg ikke er ok? Da er dette uformelle eventet for deg! No offence til våre streite allierte, men innimelom trenger vi å henge med andre skeive.

 

Pris: Gratis!Storgata Camping bidrar med gratis minigolf til alle som deltar.

 

Vi ønsker å invitere alle skeive kvinner og ikke-binære personer til speed dating & friending. Dette betyr at du kan komme enten du er singel eller ikke. Om du er “taken” så vil de andre deltagerne se dette på nummeret ditt slik at ikke kjæresten blir sjalu på at du blir med på dette.

 

Slik fungerer det:

 

1. Kom 18.00. Du får utdelt nummer, ditt pronomen, skjema og får litt informasjon før du stiller deg ved et minigolfhull.

 

2. Første del: Oddetallene og partallene dater hverandre. Dere får 3 minutter til å snakke sammen og spille golf. Så går oddetallene videre til partall.

 

3. Andre del: Når alle oddetall og partall har datet hverandre, så tar oddetallene kontakt med andre som har oddetall og partallene kontakt med de andre som har partall. 3 nye minutter per person til alle er rundt.

 

Vi tolerer ikke:
* Sexisme
* Homofobi
* Transfobi
* Seksuell trakassering

 

Are you dating? Do you want more queer friends who realize that asking, “How are you having sex?” or misgendering you is not ok? (No offense to our allies, but sometimes we need to hang with other queer people.) Then this informal event is for you!

 

Price: Free!
Storgata Camping provides free mini golf to all participants.

 

We want to invite all queer women and non-binary people to a speed dating & friending. This means you can come whether you are single or not. If you are “taken” then the other participants will see this on your number so that your partner is okay with you joining this.

 

This is how it works:

 

1. Come at 18.00. You will get a number, your pronoun, a form and some information before you go and stand at a mini golf hole.

 

2. Part One: The odd numbers and even numbers get to know each other. You get 3 minutes to talk and play golf. Then the odd numbers move on to another person with an even number.

 

3. Second part: When all odd numbers and even numbers have dated each other, then the odd numbers get to know the other with odd numbers and the even numbers contact the others who have even numbers. 3 new minutes per person until everyone has talked to everyone.

 

We do not tolerate:
* Sexism
* Homophobia
* Transphobia
* Sexual harassment