Back

Back

Wednesday 9 November

50 år siden opphevelsen av §213 // 50 years after the repeal of Section 213

18:00 - 19:00

Storgata Camping (map)

For 50 år siden ble den norske straffeloven endret på viktige punkter. 1972 ble året da juss og straffelovgivning skilte lag fra kristent moralsyn. Straffen for seksuell omgang mellom voksne menn ble opphevet (§ 213), det samme gjaldt straffen for ugift samliv (§ 379 “konkubinatparagrafen”).

 

I år, 2022, feirer vi “Skeivt kulturår” for å markere 50 år siden opphevelsen av §213. Forut lå en lang og opprivende prosess der psykiatri, teologi og juss spilte viktige roller som premissleverandører for samfunnets holdninger og fordommer. Kai Krogh belyser prosessen som førte til endring og frigjøring. Han er psykologspesialist med doktorgrad i kjønnsroller og har bred erfaring fra USA, California, og Norge.

 

Arrangør: Arctic Pride
Sted: Storgata Camping
Tidspunkt: 18:00 – 19:00

Aldersgrense: Ingen aldersgrense

 

English description will be available soon

 

Host: Arctic Pride

Place: Storgata Camping

Time: 18:00 – 19:00

Age limit: No age limit