Back

Back

Invitasjon og oppfordring til å delta i årets parade!/ Bovdehus ja ávžžuhan searvit dán jagi Árktalaš Girjáivuođafestiválii!

I 2022 deltok rundt 9000 mennesker i paraden. I 2023 forventer vi samme antall mennesker, eller flere! 

 

 

 

I år har vi lagt om ruten slik at den inkluderer alle. Oppmøte vil være ved Hålogaland Teater, lørdag 18. november fra kl 11:00, oppstilling fra kl 12:00.    

 

 

 

Vi inviterer alle lag, foreninger, klubber, politiske partier, bedrifter og vennegjenger til å bli med i paraden for å feire mangfoldet i Tromsø. Vi vil ha masse farger, varme og lys i toget og oppfordrer alle til å slippe fantasien fullstendig løs. Hele regnbuen skal være med. 

 

 

 

Med tanke på den høyreekstreme vinden som uler i Europa, er det viktigere enn noen gang å holde sammen. Vi må mobilisere mot den stadig økende forekomsten av hatkriminalitet rettet mot LHBTIQ-personer og andre minoriteter. 

 

 

 

 

Lag, foreninger, firmaer, partier og grupper må melde seg på paraden senest 15. november klokken 12:00.  

Påmelding gjøres på https://forms.office.com/e/4AXXkQiNBu 

 

 

 

Enkeltpersoner kan møte bare opp. De som har meldt seg på vil bli kontaktet med oversikt over plassering i paraden. Rekkefølge blir også publisert på facebook.  

 

 

9000 olbmo serve festiválii 2022:s. Mii vuordit lihkká ollu olbmot dán jagi, vaikko eanet!

Dán jagi láhttu manná nu ahte buohkat sáhtte searvit.

 

 

Álgu lea Hålogalándda Teáhtera olggobealde lávvardaga skábmamánu 18.b dii. 11.00, mii ráiddostit ja ráhkkanit vázzit dii.12.00.

 

 

Mii bovdet buot joavkkuid, servviid, politihkalaš bellodagaid, fitnodagaid ja ustitjoavkkuid vázzit minguin ja ávvudit girjáivuođa Romssas. Mii sávvat ivnniid, lieggasa, ja čuovgga ráiddus ja ávžžuhit buohkaid atnit iežas miellagovahallan. Olles arvedávgi galgá oidnot.

 

 

 

Olgešekstrema biegga holvu Eurohpás, danne lea dehálaš ahte mii doalahit searvevuođa. Mii fertet vuosttildit vašu LHBTIQ-servvodaga ja eará minoritehtaid vuostá.

 

 

 

Joavkkut, searvvit, fitnodagat ja bellodagat fertet searvit ráidui ovdal skábmamánu 15.b diibmu 12:00.

 

 

 

Dieđiheapmi lea dás: https://forms.office.com/e/4AXXkQiNBu

Ovttaskasolbmuide ii leat dárbu dieđihit, sidjiide lea beare boahtit. Joavkkut geat leat dieđihan searvit ožžo dađistaga dieđuid ráiddu ortnetvuoru birra. Dat boahtá maid almmuhuvvot Facebook:ii.