Back

Back

Historisk satsing for Arctic Pride

Med støtte fra Tromsø kommune og Samfunnsløftet skal Arctic Pride gjøre Tromsø til en enda mer inkluderende by. Nå ansettes festivalsjef på heltid.

 

– Jubelen sto i taket hos oss når vi fikk meldingene om støtte fra både kommunen og Samfunnsløftet. Og vi skal vise oss støtten verdig med tidenes festival i Tromsø i november, sier styreleder Øivind Ballovarre Østbø i Arctic Pride.
– Støtten muliggjør at vi, som til nå har vært basert på frivillighet, kan profesjonalisere og styrke organisasjonen. Ved å ansette Lars Kaupang som festivalsjef løfter vi arbeidet for skeive i hele regionen, men spesielt i Tromsø, sier Østbø.

 

Foto; Øivind Ballovarre Østbø etter paraden 2019. Fotograf: Benedikt Jahning / Arctic Pride

 

 

Støtte over fire år
I siste møte før sommeren vedtok kommunestyret i Tromsø å bevilge 700.000 kroner årlig i driftsstøtte til Arctic Pride for perioden 2023-2026. Samtidig besluttet Samfunnsløftet å bevilge 300.000 kr årlig til samme formål for perioden 2023-2025.


Med sitt tilsagn sender Tromsø kommune et sterkt signal om å styrke arbeidet for å skeives levekår i byen, og i kombinasjon med midlene fra Samfunnsløftet representerer dette en historisk satsing. Vi er ydmyke og takknemlige for tilliten vi er vist, og ser frem til å komme i gang med enda mer aktivitet rettet mot dette miljøet.

 

 

Foto: Arctic Pride parade 2022. Foto: Dani Seabrook / Enchanted Dreams Photography

 

 

Stort nettverk
Lars Kaupang har vært festivalsjef for Arctic Pride siden 2020, og har markert seg som en tydelig stemme for skeive i byen og regionen. Hans engasjement for saken og store nettverk vil være spesielt viktig og verdifullt i arbeidet fremover.

– Levekårsundersøkelser viser at skeive har gjennomgående lavere livskvalitet enn befolkningen for øvrig. Pride er en viktig arena for å fremme inkluderende holdninger og sette fokus på de utfordringer skeive opplever i hverdagen.

– Satsingen vår muliggjør mer aktivitet og et systematisk arbeid opp mot barn og unge, eldre, personer med innvandrerbakgrunn, arbeidsliv, hatkriminalitet og diskriminering og skeive familier. Arctic Pride vil sette særskilt fokus på transpersoners livsvilkår, og det manglende helsetilbudet denne gruppen opplever spesielt i nord, sier Østbø.

 

 

 

Foto: Nytilsatt festivalsjef Lars Kaupang. Fotograf: Dani Seabrook / Enchanted Dreams Photography

 

 

Stolt festivalsjef

– Jeg er veldig stolt over tilliten styret har vist meg, og gleder meg til å få jobbe med det jeg brenner for på heltid. Spesielt ser jeg frem til å komme i gang med å følge opp det tette samarbeidet vi har med Tromsø kommune, og særlig deres satsing på ungdom, og med de to største pridene i Nord-Norge som ansvarsområde blir det en travel og givende jobb allerede rett fra start, sier Lars Kaupang.

– Støtten fra politikerne i Tromsø setter kommunen på kartet som en av de mest fremoverlente kommunene i Norge i arbeidet med mangfold og inkludering, sier den nytilsatte festivalsjefen.

 

 

 

Barents Pride 2023 gjennomføres i Kirkenes 21.09 – 24.09.23, Arctic Pride 2023 går av stabelen 13.11 – 19.11 i Tromsø.