ARCTIC PRIDE 2022

Årets Arctic Pride blir bedre, viktigere og mer glamorøs enn noensinne!
Årets Pride er under arbeid og vi har begynt med booking av programposter, møter med samarbeidspartnere og koordinering av årets festival i november. I år skjer festivalen fra 15.-21.11.21.Temaet ble videreført fra fjoråret; «Internasjonal solidaritet».
«Arbeidet er spennende og vi er godt i gang. Mange av bookingene til 2020 ville gjerne følge med over i 21, noe vi er svært glade for. Det blir også nye tilskudd, som konserter, filmvisninger og andre ting vi endelig kan gjøre sammen! Nå skal jeg snart kalle inn programkomiteen for å sparke i gang arbeidet for fullt! Forskjellen i år er at datoene er en uke senere enn tidligere år, dette fordi vi vil tilrettelegge for at flere aktører kan være aktuelle under festivaluka. Vi gleder oss!»
Lars Kaupang, Festivalsjef
«Styret ser positivt på årets avvikling av Arctic Pride. Vi gleder oss til å utforske dette temaet i dybden og skape aktivitet i byen igjen.»
Øivind Østbø, Styreleder
«Jeg vil ha mer glitter!»
Tora Langøy, Programkomitemedlem
Om Arctic Pride
Festivalen Arctic Pride arrangeres årlig med formål å skape en trygg og inkluderende møteplass for alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet. Via sine ulike arrangementer er festivalen en arena hvor hele befolkningen i regionen feirer mangfoldet i Nord-Norge.
Gjennom festivalen skal man bidra til koblinger og kunnskap som fremmer et samfunn der alle åpent kan leve ut sin identitet, kjærlighet, seksualitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert og/eller trakassert. Festivalen skal fremme inkluderende holdninger som motarbeider diskriminering, hets og forfølgelse av skeive uansett kulturell bakgrunn og i et internasjonalt menneskerettighetsperspektiv.
Arctic Pride skal i 2021 arrangeres for 7. gang, og har etter kraftig vekst de siste årene etablert seg som en tydelig regional festival for mangfold i nordområdene. Årets festival skal gå av stabelen 15.-21.11.21.
Kontaktinformasjon:
Lars Kaupang
Festivalsjef / Daglig leder