Generell informasjon // Dieđut / / General questions

Her har vi samlet en del praktisk informasjon og spørsmål+svar for Arctic Pride. Er det noe du lurer på, men ikke finner svar på her, må du gjerne sende oss en e-post til kontakt@arcticpride.no eller kontakte oss via Facebook.

 

On this page we’ve gathered some practical information about Arctic Pride. Please don’t hesitate to contact us if you have any other questions – you can either email us at kontakt@arcticpride.no or use Facebook.

 

You will find information in english further down this page.

Praktisk info

Jeg er ikke så kjent i Tromsø, hvor ligger de ulike arrangementene? Er alt sentralt?

Arctic Pride er en sentrumsfestival, og alle arrangementene våre skjer i sentrum av Tromsø. Under hvert arrangement på programsiden ligger det link til kart som viser hvor arrangementet holdes.

Koster det noe å delta? Selger dere festivalpass for Priden?

De fleste av våre arrangementer er åpne for alle, og er gratis. De arrangementene som koster penger må man kjøpe billett til enkeltvis. Inne på hvert arrangement står det klart om det er gratis eller hva det koster å delta.

Er det aldersgrense på arrangementene?

De aller fleste arrangementene er åpne for alle, men enkelte har aldersgrense. På siden for hvert arrangement under programmet vårt finner du informasjon om aldersgrenser.

Information in english

Tell me more about Tromsø

Tromsø lies in Northern Norway. Tromsø is the 9th most populous municipality in Norway with a population of about 75 000 people. It is the largest urban area in Northern Norway and the third largest north of the Arctic Circle anywhere in the world. Most of Tromsø, including the city centre, is located on the island of Tromsøya, 350 kilometres (217 mi) north of the Arctic Circle.

 

The city is a cultural centre for its region, with several festivals and activities during the year. Tromsø also hosts The Arctic University of Norway. Read more about Tromsø here: Visit Tromsø

 

 

What is Arctic Pride?

Does it cost anything to attend Tromsø Arctic Pride? Are there age limits on events?

Most of our events are free of charge, and open to all. Some do however require a ticket, if so it will be clearly stated on the information page for the event. We try our hardest to keep ticket prices as low as possible for the ticketed events.

 

Some events also has age restrictions, this will also be clearly stated on the information page for the events.

Organizers

Kontaktpersoner // Organizers // Press

 

Lars Kaupang

Tlf +47 930 45 591

Festivalsjef / General Manager / Press contact

festivalsjef@arcticpride.no

 

 

 

Kjetil Kornelius Kviteberg
tlf +47 476 405 50
Styreleder / Chairman of the board
kjetil@arcticpride.no

 

 

Frivillige // Volunteers

 

Marthe Brandborg
Frivilligkoordinator // Volunteer coordinator

frivillig@arcticpride.no

 

Parade

Ole Eriksen

Parade ansvarlig / Parade manager

parade@arcticpride.no

 

 

 

 

 

Vårt formål // Our purpose

Selskapets virksomhet er å skape trygge og inkluderende møteplasser for alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet i Nord-Norge.

 

Gjennom sin aktivitet skal selskapet bidra til koblinger og kunnskap som fremmer et samfunn der alle åpent kan leve ut sin identitet, kjærlighet, seksualitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert og/eller trakassert. Selskapet skal fremme inkluderende holdninger som motarbeider diskriminering, hets og forfølgelse av skeive uansett kulturell bakgrunn og i et internasjonalt menneskerettighetsperspektiv.

 

Selskapet skal i sitt arbeid søke å ha fokus på felles arktiske spørsmål knyttet til kjønns- og seksualitetsmangfold for de arktiske urbefolkningene og de andre innbyggerne i nordområdene. Selskapet skal være en pådriver og påvirker for politikk som bidrar til å fremme et åpent og inkluderende samfunn for alle.

 

Barents Pride arrangeres årlig i september (www.barentspride.no)

 

 

 

 

Arctic Pride arrangeres årlig i november.

 

// OUR PURPOSE

 

The company’s business is to create safe and inclusive meeting places for everyone who differentiate from norms for gender and sexuality in Northern Norway.

 

Through its activity, the company shall contribute to connections and knowledge that promotes a society where everyone can openly live out their identity, love, sexuality and their gender expressions based on equality and consent without the risk of being discriminated against and/or harassed. The company shall promote inclusive attitudes that oppose discrimination, incitement and persecution of queer people regardless of cultural background and in an international human rights perspective.

 

In its work, the company will seek to focus on common Arctic issues related to gender and sexuality diversity for the Arctic indigenous peoples and the other inhabitants of the northern regions. The company must be a driving force and influence for policies that contribute to promoting an open and inclusive society for all.

 

Barents Pride is held annualy in september (www.barentspride.no)

 

Arctic Pride is held annualy in november.