Kontakt oss // Get in touch

Email us

arcticpride@foreningenfri.no

 

Information

Organisasjonsnummer: 920 839 134
Kontonummer: 1506.07.36631

 

Presse // Press

Lars Åke Andersen

Tlf +47 957 63 568

Pressekontakt // Public relations
larsaake@gmail.com

Kontaktpersoner // Organizers

Øivind B. Østbø

Tlf +47 481 25 203
oivind.ostbo@remiks.no

 

Philip A. Skau

Tlf +47 995 72 661

philp.skau@skde.no

 

Frivillige // Volunteers

Dennis Chan
Frivilligkoordinator // Volunteer coordinator
frivillig@arcticpride.no

Vårt formål // Our purpose

Tromsø Arctic Pride har som formål å årlig arrangere festival i Tromsø med formål å skape en trygg og inkluderende møteplass for alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet. Gjennom festivalen skal man bidra til koblinger og kunnskap som fremmer et samfunn der alle åpent kan leve ut sin identitet, kjærlighet, seksualitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert og/eller trakassert.

 

Festivalen skal fremme inkluderende holdninger som motarbeider diskriminering, hets og forfølgelse av skeive uansett kulturell bakgrunn og i et internasjonalt menneskerettighetsperspektiv. Selskapet skal i sitt arbeid søke å ha fokus på felles arktiske spørsmål knyttet til kjønns- og seksualitetsmangfold for de arktiske urbefolkningene og de andre innbyggerne i nordområdene. Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte og festivalen er basert på frivillighet.

 

Tromsø Arctic Pride arrangeres årlig i november.

Hvem er vi // Meet the people

Festivalstyret

 

Festivalstyret har det overordnede ansvar for gjennomføringen av Tromsø Arctic Pride. Styret har i 2019 følgende sammensetning:

 

Øivind Ballovarre Østbø –  styreleder

Philip A. Skau – nestleder

Heidi Talsethagen – styremedlem

Ole-Gunnar Solheim – styremedlem

Trude Svardal – styremedlem

Programkomite

 

Programkomiteen har ansvaret for festivalens innhold og program. Programkomiteen har i 2019 følgende sammensetning:

 

Alf-Inge Elvegård Selstad

Ole Marius Minde Johnsen

Ole-Gunnar Solheim

Per Helge Nylund

Ida Schulstad

Philip A. Skau

Øivind B. Østbø