Kontakt oss // Get in touch

Email us

post@arcticpride.no

 

Information

Organisasjonsnummer: 920 839 134
Kontonummer: 4750.68.48683

 

Kontaktpersoner // Organizers // Press

Lars Kaupang

Tlf +47 930 45 591

Festivalsjef // CEO // Pressekontakt (Press)

festivalsjef@arcticpride.no

 

 

Øivind B. Østbø

Tlf +47 481 25 203

Styreleder
oivind.ostbo@remiks.no

 

Philip A. Skau

Tlf +47 995 72 661

Nestleder i styret

philp.skau@skde.no

 

Frivillige // Volunteers

Dennis Chan
Frivilligkoordinator // Volunteer coordinator

 

Marthe Brandborg

Assisterende Frivilligkoordinator // Assistent to voulenteer coordinator

frivillig@arcticpride.no

 

Parade

Ole Eriksen

Parade ansvarlig / Parade manager

parade@arcticpride.no

 

Produsent

Kevin Berro

Produsent / Producer

kevinberro25@gmail.com

 

 

Vårt formål // Our purpose

Arctic Pride har som formål å årlig arrangere festival i Tromsø med formål å skape en trygg og inkluderende møteplass for alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet. Gjennom festivalen skal man bidra til koblinger og kunnskap som fremmer et samfunn der alle åpent kan leve ut sin identitet, kjærlighet, seksualitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert og/eller trakassert.

 

Festivalen skal fremme inkluderende holdninger som motarbeider diskriminering, hets og forfølgelse av skeive uansett kulturell bakgrunn og i et internasjonalt menneskerettighetsperspektiv. Festivalen skal i sitt arbeid søke å ha fokus på felles arktiske spørsmål knyttet til kjønns- og seksualitetsmangfold for de arktiske urbefolkningene og de andre innbyggerne i nordområdene.

 

Arctic Pride arrangeres årlig i november.

 

// OUR PURPOSE

 

The goal of Arctic Pride is to organize an annual Pride festival in Tromsø, whose purpose is to create a safe and inclusive space for all people that deviate from social norms of gender and sexuality. Through our festival, we also aim to establish dialogue, spread awareness and educate the public, in hope of promoting a society where everyone can freely express their gender identity, love and sexuality without fear of being discriminated against or harassed.

 

The festival will promote inclusive behaviour to combat discrimination and hate towards queer people regardless of cultural background and in a international human’s right perspective. Arctic Pride will work to promote diversity in an arctic context with focus on the challenges of both indigenous people and others living in the arctic region.

 

Arctic Pride is held annually in November.

Hvem er vi // Meet the people

Festivalstyret

 

Festivalstyret har det overordnede ansvar for gjennomføringen av Arctic Pride. Styret har i 2022 følgende sammensetning:

 

Øivind Ballovarre Østbø –  styreleder

Philip A. Skau – nestleder

Heidi Talsethagen – styremedlem

Ole-Gunnar Solheim – styremedlem

Rebekka Brox Liabø – Styremedlem

Programkomite

 

Programkomiteen har ansvaret for festivalens innhold og program. Programkomiteen har i 2022 følgende sammensetning:

 

Per Helge Nylund

Marianne Saus

Siri Hallingbørs-Lind

Heidi Hilmarssdotter Hansen

Ole Gunnar Solheim

Rebekka Brox Liabø

Dennis Chan

Daniel Fohr